KAZANMIŞ OLDUĞUMUZ TAŞERON İŞÇİLER İLE İLGİLİ DAVALARIN SEYRİ HAKKINDA SOSYAL MEDYADA YER ALAN BAZI OLUMSUZ VE YANLIŞ BİLGİLENDİRMELER İLE İLGİLİ DUYURU

YOL-İŞ


Kazanmış Olduğumuz Taşeron İşçiler ile ilgili Davaların Seyri Hakkında Sosyal Medyada Yer Alan
Bazı Olumsuz ve Yanlış Bilgilendirmeler ile ilgili Duyuru

 

Yol-İş Sendikası, Karayolları işyerlerinde temin suretiyle muvazaalı olarak çalıştırılan yaklaşık 6500 işçinin gerçekte Karayolları Genel Müdürlüğü işçisi olduklarını 2011 yılı Ekim ayında Yargı kararıyla tespit ettirmiştir. O günden bu yana, anılan üyelerimiz ile adlarına daha sonra ayrıca dava açtığımız 2000'e yakın üyemizin Karayolları Genel Müdürlüğünün sürekli işçi kadrolarında istihdamı için gerekli mücadele yürütülmektedir.

Öte yandan, 2013 yılı Mart ayında Karayolları Genel Müdürlüğü işçisi oldukları kesinleşen üyelerimiz için açılan alacak davalarıyla bu tarihten geriye doğru 5 yıllık toplu sözleşme ücret fark alacakları da Karayollarından talep edilmiştir. Bu konudaki çok sayıda dava ilk derece mahkemelerinde lehimize neticelenmiştir. Erzurum 12. Bölge işyerlerinde çalışan üyelerimizle ilgili olarak sonuçlanan ilk davalar Yargıtayın temyiz incelemesinden de geçmiştir. Yüksek mahkeme kararında, 2011 yılında kesinleşen mahkeme kararlarına dayalı olarak davanın haklılığını belirtmekle birlikte, davaların çok sayıda olduğuna ve önemine işaret ederek, ilk derece mahkemesinin tespit edilen bazı eksikleri giderdikten sonra yeniden karar vermesi yönünde hüküm tesis etmiştir.

Yargıtayın tespit ettiği eksiklikler giderildiğinde dosyalar tekrar Yüksek Mahkemeye gönderilecektir. Söz konusu eksikliklerin en kısa zamanda giderilmesi için gereken çalışmalar süratle yapılmaktadır. Bunun dışında davaların esasına ilişkin hiçbir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ancak bu durum bazı çevrelerce çarpıtılarak bir ret kararı verilmiş, davaların seyrine ilişkin giderilmeyecek bir olumsuzluk ortaya çıkmış gibi duyurulmaktadır. Üyelerimizin söz konusu yanlış bilgilendirmelere itibar etmemelerini, sendikamızın internet sayfasında yapılan açıklamaları izlemelerini, ilgili şubeden bilgi almalarını önemle rica ederiz.

Yol-İş Sendikası hiç gündemde yokken 2009 yılından başlayarak taşeron konusunu Türkiye'nin gündemine taşıdığı gibi, üyelerinin Karayolları Genel Müdürlüğü işyerlerindeki sürekli işçi kadrolarında istihdamı ve alacaklarının tahsili için çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir.

Önemle duyurulur.

Konu ile ilgili Şubelerimize gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Bilgi almak için ilgili şubeniz ile iletişime geçebilirsiniz.