Elazığ 2 No'lu Şube 9. Olağan Genel Kurul İlanı

 13.11.2014

 

 

İLAN

TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI

ELAZIĞ 2 NO'LU ŞUBE

9. OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTISI

           

Türkiye YOL-İŞ Sendikası Elazığ 2 No’lu Şubemizin 9. Olağan Genel Kurulu 06.12.2014 tarihinde Saat 10.00’da Çaydaçıra Mah. Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Cad. No:20 Bahçelievler / ELAZIĞ adresinde bulunan Akgün Oteli Toplantı Salonunda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

Olağan Genel Kurulumuzun 06.12.2014 günkü toplantısında çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 13.12.2014 günü aynı yerde, aynı saatte ve aynı gündemle yapılacaktır.

 

 

 GÜNDEM

1)    Yoklama

2)    Açılış Konuşması

3)    Divan Seçimi

4)    Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

5)    Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedekleri ile Üst Kurul Delege adaylarının tespiti

6)    Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu raporlarının müzakeresi

7)    Kurulların ibrası ( Mali Konular hariç )

8)    Zorunlu organların Seçimi ,(Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedekleri ile Üst Kurul Delegelerinin Seçimi

9)    Kapanış.

İlan olunur

 

 

 

                                                                                                                                                                    T.YOL-İŞ SENDİKASI

                                                                                                                                                                   ELAZIĞ 2 NOLU ŞUBE

                                                                                                                                                                     YÖNETİM KURULU