Türkiye YOL-İŞ Sendikası 10. Olağan Genel Kurul İlanı

 01.02.2015

 

 

İLAN

TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI

( Türkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası )

10. OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTISI

           

      

 

Sendikamızın 10.Olağan Genel Kurulunun 21-22 Şubat 2015 tarihlerinde İnönü Bulvarı Devlet Mahallesi N0:16 Çankaya / Ankara adresinde bulunan DSI Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda aşağıdaki gündemle toplanacaktır. Genel Kurulumuzun ilk günkü toplantısı 21 Şubat 2015 Cumartesi günü saat:10.00’da başlayacak olup birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı 28 Şubat-01 Mart 2015 tarihlerinde aynı gündem, aynı yer ve saatte yapılacaktır,

 

GÜNDEM

 

1-YOKLAMA VE AÇILIŞ,

2-GENEL BAŞKANIN AÇIŞ KONUŞMASI,

3-DİVAN SEÇİMİ,

4-SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI,

5-DİVAN BAŞKANLIĞINCA YÖNETİM, DENETLEME, DİSİPLİN KURULLARI ASİL      

VE YEDEK ÜYERİ İLE ÜST KURUL DELEGE ADAYLIK BAŞVURULARININ ALINMASI,

6-KOMİSYONLARIN SEÇİMİ :       

     a) Tüzük Tadili ve Kararlar Komisyonu,

     b) Tahmini Bütçe ve Hesap Tetkik Komisyonu,

7-KONUKLARIN TAKDİMİ VE KONUŞMALARI, 

8- 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YASASI GEREĞİNCE YAPILAN ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLERİN ONAYA SUNULMASI,

9- KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ VE KARARA BAĞLANMASI,

10-  ÇALIŞMA RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ

 11-GENEL YÖNETİM KURULUNUN GENEL KURULA SUNDUĞU KARAR TASLAKLARININ GÖRÜŞÜLMESİ,

12- KURULLARIN AKLANMASI, (İBRA)

13- KURULLARIN SEÇİMİ,

a) Yönetim Kurulu     (Asil ve yedek)

b) Denetleme Kurulu (Asil ve yedek )

c) Disiplin Kurulu     (Asil ve yedek )

d) Üst Kurul Delegeleri

14- KAPANIŞ.

İlan olunur

T.YOL-İŞ SENDİKASI

YÖNETİM KURULU