10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ

YOL-İŞ Sendikası Basın Açıklaması
 

10.12.2015

10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nca kabulünün 67. yıldönümü olan bu gün, yüzyıllar boyunca süren bir mücadelenin sonucunda, insanların doğuştan ve eşit bir biçimde sahip oldukları hakları ifade eden uluslararası bir belgenin kabul edilişinin kutlandığı, insanlık tarihinin önemli bir kilometre taşıdır.

BM Genel Kurulu’nun kabul ettiği Beyanname, ülkemiz tarafından da 6 Nisan 1949’da onaylanmıştır. Bu düzenlemenin, insan haklarının güvence altına alınması, geliştirilmesi, bu konuda tüm dünyada insanların bilgilendirilmesi ve insan hakları bilincinin yaygınlaştırılması açısından anlam ve öneminin dünya kamuoyunca paylaşılması amacıyla, 10 Aralık, Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. 

Beyanname, tüm insanların hiçbir ayrım gözetilmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olduğunu ilan etmektedir.

Günümüzde işçilerin sendikalaşma haklarını kullandıkları için işlerini yitirmeleri, işsiz genç kitlelerin kölece çalışma koşulları demek olan taşerona mahkum edilmeleri, düşünceleri nedeniyle insanların baskı görmeleri, kadın cinayetleri, sivil yurttaşlar üzerine eşitsiz baskı uygulanması, yurttaşların dilleri, inançları, cinsiyetleri ve etnik kökenleri gerekçe gösterilerek baskıya maruz kalmaları insan hakları evrensel beyannamesi ilkelerine aykırıdır.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle; daha özgür, daha eşit, daha güvenlikli ve yaşanabilir bir dünya için tüm insanları birlikte mücadeleye çağırıyoruz.

 

 

 

                                                                                                                            Türkiye YOL-İŞ Sendikası

                                                                                                                            Yönetim Kurulu