TÜMTİS Yöneticilerine ve Üyelerine Hapis Cezası

YOL-İŞ Sendikası Basın Açıklaması

 

16.03.2017

 

TÜMTİS Yöneticilerine ve Üyelerine Hapis Cezası

SENDİKAL ÖRGÜTLENMEYİ ENGELLEME

 

Türkiye YOL-İŞ Sendikası Yönetim Kurulu, Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS) Ankara Şubesi’nden 14 yöneticinin ‘sendikalı işçilerin sayısını çoğaltmaya çalıştıkları’ gerekçesiyle 1 yıl ile 6 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılması üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“TÜRK-İŞ’e bağlı TÜMTİS sendikamızın Ankara Şube Başkanı Nurettin Kılıçdoğan ile şube yöneticisi ve üyelerinin arasında olduğu 14 arkadaşımıza Özel Yetkili Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen 1 yıl ile 6 yıl arasında değişen ceza kararı, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onaylanmıştır.

“Sendikal örgütlenme özgürlüğü, hem işçi hak ve özgürlükleri hem de demokrasinin vazgeçilmez temel esasları arasında yer almaktadır. Sendikal örgütlenme özgürlüğü hakkı, sadece uluslararası insan hakları ve işçi hakları belgelerinde değil, aynı zamanda Anayasamızda da mevcut olan bir haktır. Çalışanlar kendi hak ve çıkarlarını korumak, geliştirmek ve dayanışma içinde bulunmak üzere sendika kurmak, sendikalara üye olmak dahil pek çok faaliyet içerisinde bulunabilirler. Tüm bu faaliyetler, demokrasiyle yönetilen ülkelerde örgütlenme özgürlüğü başlığı altında ifade ve anlam bulan faaliyetlerdir.Bu çerçevede, TÜMTİS Sendikası şube yöneticilerinin dava konusu edilen faaliyetleri, işçilerin hak ve çıkarlarını geliştirmek üzere sürdürülen faaliyetler olup, örgütlenme özgürlüğü kapsamındadır.

“TÜMTİS sendikamızın örgütlenme faaliyeti, Horoz Kargo işvereninin şikayeti üzerine dava konusu olabiliyor ve arkadaşlarımız ceza alıyorsa, bu durum öncelikle sendikal örgütlenme önünde ciddi bir engelleme anlamına gelmektedir. Bu koşullarda ülkemizde demokrasiden, işçi hak ve özgürlüklerinden söz edebilmek güçleşmektedir. Anayasal güvence altında olan ve sendikal örgütlenme

özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gereken sendikal faaliyetler nedeniyle verilen ve onaylanan ceza bizim ve ülkemiz açısından kabul edilebilir değildir. YOL-İŞ, tüm üyeleriyle TÜMTİS’in, yöneticilerinin ve üyelerinin yanında ve dayanışma içindedir.”

 

Türkiye YOL-İŞ Sendikası

Yönetim Kurulu