Denetim Kurulu

Durak AYERDEN

Denetim Kurulu Başkanı

Bülent YENTÜRK

Denetim Kurulu Raportör

Ali ALKAN

Denetim Kurulu Üyesi

M. Salih ÇALIMLI

Denetim Kurulu Üyesi

Harun ERDOĞAN

Denetim Kurulu Üyesi