Disiplin Kurulu

Fahrettin NAZLIER

Disiplin Kurulu Başkanı

Semavi GÜZEL

Disiplin Kurulu Raportör

Emin KUBAT

Disiplin Kurulu Üyesi

Vahdettin ERTEN

Disiplin Kurulu Üyesi

Coşkun İZ

Disiplin Kurulu Üyesi