Yargıtay Kararları

YOL-İŞ :

Emek, Barış, Özgürlük Mücadelesinde Gleneğin Adı

 • İŞÇİNİN YAZILI RIZASI OLMADA ÜCRETSİZ İZİNE ÇIKARMA - EYLEMLİ FESİH
 • İŞÇİDEN GÖREVİ OLMAYAN İŞİN YAPILMASINI İSTEME - İŞİN YAPILMASINI HATIRLATMAMA - HAKSIZ FESİH - KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI
 • RAPORLU GEÇEN DÖNEME İLİŞKİN MAKUL SÜRENİN HESABI - FARK KIDEM TAZMİNATI
 • EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIK - İŞÇİNİN HAKLI FESHİ - KIDEM TAZMİNATI
 • KAMU DÜZENİ - HİZMET TESPİTİ - İŞÇİLİK ALACAKLARI - FERAGAT
 • İŞYERİ – İŞ ORGANİZASYONU – İŞE İADE
 • HAKLI NEDENLE FESİH - İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI - ADALETSİZ MAAŞ ZAMMI
 • İŞ AKDİNİN FESHİ - İŞVEREN VEKİLİ - İŞ GÜVENCESİ KAPSAMI
 • ÜCRETSİZ İZİN - AKDİN FESHİ - KIDEM TAZMİNATI
 • YAŞLILIK AYLIĞI ALMAK İÇİN FESİH, KIDEM TAZMİNATI, FAİZİN BAŞLANGICI
 • FAZLA MESAİ ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE HAKLI FESİH, İHBAR TAZMİNATININ HAK EDİLMEMESİ
 • İŞ AKDİNDE NAKİL SERBESTİSİNİN BULUNMASI, NAKİL SERBESTİSİNE KARŞIN NAKİLLE İŞ KOŞULLARININ AĞIRLAŞTIRILMASI, KIDEM – İHBAR TAZMİNATI
 • KIDEM TAZMİNATI DIŞINDAKİ İŞÇİ ALACAKLARI, FAİZİN BAŞLANGICI İÇİN TEMERRÜT ZORUNLULUĞU
 • MERSİN İŞ MAHKEMESİ,GEÇERSİZ FESİH, İŞE İADE
 • EMEKLİLİK, İHBAR TAZMİNATI
 • KIDEM TAZMİNATI, ZORLAYICI SEBEP, HAPİS CEZASI
 • KIDEM TAZMİNATI, YILLIK İZİN VE ÜCRET ALACAĞI, HAKSIZ FESİH, ÜCRETSİZ İZİNE ÇIKARMA
 • SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ, GİYDİRİLMİŞ ÜCRET, İHBAR TAZMİNATINDA TAVAN OLMAMASI
 • AYNI İŞYERİNDE KESİNTİLİ SÜRELERLE ÇALIŞMA, KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASI, TOPLAM SÜRE VE SON ÜCRET
 • TARTIŞMA SONUCU İŞYERİNİ TERK, KIDEM TAZMİNATINI HAK ETME, İHBAR TAZMİNATINI HAK EDEMEME

YOL-İŞ :

Emek, Barış, Özgürlük Mücadelesinde Gleneğin Adı