Uluslararası Sözleşmeler

 • MİLLETLERARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI STATÜSÜ

 • ILO-2 NO’LU İŞSİZLİK HAKKINDA SÖZLEŞME

 • ILO-11 NO’LU TARIM İŞÇİLERİNİN DERNEK KURMA VE BİRLEŞME HAKLARINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

 • ILO-14 NO’LU SINAİ MÜESSELERDE HAFTA TATİLİ YAPILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

 • ILO-15 NO’LU TRİMCİ VE ATEŞCİ SIFATIYLA GEMİLERDE İŞE ALINACAKLARIN ASGARİ YAŞININ TESBİTİNE DAİR SÖZLEŞME

 • ILO-26 NO’LU ASGARİ ÜCRET TESBİT USULLERİ İHDASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

 • ILO-29 NO’LU CEBRİ VEYA MECBURİ ÇALIŞTIRMAYA İLİŞKİN SÖZLEŞME

 • ILO-34 NO’LU ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

 • ILO-42 NO’LU MESLEKİ HASTALIKLARIN TAZMİNİ HAKKINDA SÖZLEŞME

 • ILO-45 NO’LU HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

 • ILO-53 NO’LU TİCARET GEMİLERİNDE ÇALIŞAN KAPTANLAR VE GEMİ ZABİTLERİNİN MESLEKÎ YETERLİLİKLERİNİN ASGARİ İCAPLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

 • ILO-55 NO’LU GEMİADAMLARININ HASTALANMASI, YARALANMASI YA DA ÖLÜMÜ HALİNDE ARMATÖRÜN SORUMLULUĞUNA İLİSKİN 55 SAYILI SÖZLEŞME

 • ILO-58 NO’LU DENİZ İŞLERİNDE ÇALIŞTIRILACAK ÇOCUKLARIN ASGARİ YAŞ HADDİNİN TESPİTİ HAKKINDA SÖZLEŞME

 • ILO-59 NO’LU SANAYİ İŞYERLERİNE ALINACAK ÇOCUKLARIN ASGARİ YAŞ SINIRINI BELİRLEYEN SÖZLEŞME

 • ILO-68 NO’LU GEMİLERDE MÜRETTEBAT İÇİN İAŞE VE YEMEK HİZMETLERİNE İLİSKİN SÖZLEŞME

 • ILO-69 NO’LU GEMİ AŞÇILARININ MESLEKÎ EHLİYET DİPLOMALARINA İLİSKİN SÖZLEŞME

 • ILO-73 NO’LU GEMİADAMLARININ SAĞLIK MUAYENESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

 • ILO-77 NO’LU ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN İŞE ELVERİŞLİKLERİ YÖNÜNDEN SAĞLIK MUAYENESİNE TABİ TUTULMALARI HAKKINDA SÖZLEŞME

 • ILO-80 NO’LU MİLLETLERARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATININ 1946 YILINDA MONTREAL’DE AKDETTİĞİ 29 UNCU TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN SON MADDELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA SÖZLEŞME

 • ILO-81 NO’LU SANAYİ VE TİCARETTE İŞ TEFTİŞİ HAKKINDAKİ MİLLETLERARASI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİ

 • ILO-87 NO’LU SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNE VE ÖRGÜTLENME HAKKININ KORUNMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

 • ILO-88 NO’LU İŞ VE İŞÇİ BULMA SERVİSİ KURULMASI SÖZLEŞMESİ

 • ILO-92 NO’LU MÜRETTEBATIN GEMİDE BARINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

 • ILO-94 NO’LU BİR AMME TARAFINDAN YAPILAN MUKAVELELERE KONULACAK ÇALIŞMA ŞARTLARINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

 • ILO-95 NO’LU ÜCRETİN KORUNMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

 • ILO-96 NO’LU ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARI HAKKINDA SÖZLEŞME (1949 TADİLİ)

 • ILO-98 NO’LU TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

 • ILO-99 NO’LU TARIMDA ASGARİ ÜCRET TESBİTİ USULLERİ HAKKINDA SÖZLEŞME

 • ILO-100 NO’LU EŞİT DEĞERDE İŞ İÇİN ERKEK VE KADIN İŞÇİLER ARASINDA ÜCRET EŞİTLİĞİ HAKKINDA SÖZLEŞME

 • ILO-102 NO’LU SOSYAL GÜVENLİĞİN ASGARİ NORMLARI HAKKINDA SÖZLEŞME

 • ILO-105 NO’LU ZORLA ÇALIŞTIRMANIN KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ

 • ILO-108 NO’LU GEMİADAMLARININ ULUSAL KİMLİK KARTLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

 • ILO-111 NO’LU AYRIMCILIK (İŞ VE MESLEK) SÖZLEŞMESİ

 • ILO-115 NO’LU İŞÇİLERİN İYONİZAN RADYASYONLARA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

 • ILO-116 NO’LU SONUÇ MADDELERİNİN REVİZYONUNA DAİR SÖZLEŞME

 • ILO-119 NO’LU MAKİNALARIN GEREKLİ KORUNMA TERTİBATI İLE TEÇHİZİNE DAİR SÖZLEŞME

 • ILO-122 NO’LU İSTİHDAM POLİTİKASI SÖZLEŞMESİ

 • ILO-123 NO’LU YERALTI MADENLERİNDE İŞE ALINMADA ASGARİ YAŞ HAKKINDA SÖZLEŞME

 • ILO-127 NO’LU TEK İŞÇİNİN TAŞIYABİLECEĞİ YÜKÜN AZAMİ AĞIRLIĞI HAKKINDA SÖZLEŞME

 • ILO-133 NO’LU MÜRETTEBATIN GEMİDE BARINMASINA İLİŞKİN (İLAVE HÜKÜMLER) SÖZLEŞME

 • ILO-134 NO’LU İŞ KAZALARININ ÖNLENMESİNE (GEMİADAMLARI) İLİŞKİN SÖZLEŞME

 • ILO-135 NO’LU İŞLETMELERDE İŞÇİ TEMSİLCİLERİNİN KORUNMASI VE ONLARA SAĞLANACAK KOLAYLIKLARA İLİŞKİN SÖZLEŞME

 • ILO-138 NO’LU İSTİHDAMA KABULDE ASGARİ YAŞA İLİŞKİN SÖZLEŞME

 • ILO-142 NO’LU İNSAN KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE MESLEKİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMENİN YERİ HAKKINDA SÖZLEŞME

 • ILO-144 NO’LU ULUSLARARASI ÇALIŞMA NORMLARI UYGULAMASININ GELİŞTİRİLMESİNDE ÜÇLÜ DANIŞMAYA İLİŞKİN SÖZLEŞME

 • ILO-146 NO’LU GEMİADAMLARININ YILLIK ÜCRETLİ İZNİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

 • ILO-151 NO’LU KAMU HİZMETİNDE ÖRGÜTLENME HAKKININ KORUNMASI VE İSTİHDAM KOŞULLARININ BELİRLENMESİ YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

 • ILO-152 NO’LU LİMAN İŞLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİĞE İLİŞKİN SÖZLEŞME

 • ILO-153 NO’LU KARAYOLU TAŞIMACILIĞINDA ÇALIŞMA SAATLERİ VE DİNLENME SÜRELERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

 • ILO-155 NO’LU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

 • ILO-158 NO’LU HİZMET İLİŞKİSİNE İŞVEREN TARAFINDAN SON VERİLMESİ HAKKINDA SÖZLEŞME

 • ILO-159 NO’LU SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME

 • ILO-161 NO’LU İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

 • ILO-164 NO’LU GEMİADAMLARININ SAĞLIĞININ KORUNMASI VE TIBBÎ BAKIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

 • ILO-166 NO’LU GEMİADAMLARININ ÜLKELERİNE GERİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

 • ILO-182 NO’LU KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ